შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-360 - 1956 წელი


IX ტომი. დაწყებულია 1956 წ. 9 ივლისს.  იფნის ბაღში.
გადაეცა სახელგამს 1957 წ. 25 იანვარს. თბილისში.

მასალები IX ტომისათვის
1. მშვიდობის მარში (გავკაფოთ გზა მშვიდობისა). 2. ციხის ნანგრევებთან (საღამო წყნარი არი, მშვიდი და იდუმალი). 3. ერთხელ მკითხეს ასე მალე, კაცო, როგორ შეიცვალე. 4. გამქრალ სურვილთა და ოცნებათა. 5. ქალი იძახის: „ქა, რთველი“! 6. დრამატურგ-მეწისქვილესა. 7. განა ლექსს სიკვდილი დასძალავს? - პირიქით! 8. ქარში ის იდგა და შენ იწევი. 9. გაუმარჯოს კავკასიონს! 10. პირიქით. 11. უქრობი ცეცხლი ამირანის მოდგმამ. 12. მჭკნარნი ვარდნი ირევიან. 13. გაუმარჯოს ერთა ძმობას. 14. ჯიოკონდას და ლაურას. 15. მოდიან ლეგიონები (?). 16. ბრიყვო, ხმა გაკმინდე! 17. ვხედავ ელვარეთ ამომავალ მზეს. 18. გუგუნი ძველი ბუხრის. 19. მოკრიალებულ ეზოს. 20. სხვა მზე ანათებს. 21. ქართველ მეზღვაურს. 22. რად ვეგო სხვას ფიანდაზად. 23. ჩაქურაით და ყაბალახთ დგმული. 24. ბაღში სინათლე ყვაოდა თეთრი. 25. თვით ცხარე ომში. 26. დაფიქრებულა ილორი. 27. ნანგრევები... 28. სიმაღლეებზე აღმართულო, ნანგრევო ტაძრის! (სონეტი). 29. გზები გაუვალი და გზები გავლილი. 30. შოვის რვეული. 31. კონსტიტუცია. 32. აეტის ბაღში. 33. მაშ, ვადღეგრძელოთ. 34. მაჩაბლის ქუჩის ვიწროები. 35. ბათუმში თოვლი ისეთი არის. 36. მე მინდა ვუთხრა კავთისხეველებს. 37. უთუოდ კარგი ხარ ცხენოსანი. 38. გული სჩანს. 39. ხვალის დღის გვჯერა. 40. პირველი მაისი (?). 41. სამყარო იგი აღარ არის. 42. ტყის შრიალებს ფოთოლი. 43. ტყის აშრიალდა ფოთოლი. 44. ჩემო კარგო ქვეყანა. 45. სურამის ციხე. 46. კირილეს ლირიული ლექსები. 47. რა საწყაულით. 48. იდიდე, სამშობლოვ! 49. მე მახსოვს ცხრაას ხუთის გზა. 50. მაისი მოდის ხელთ სავსე თასით. 51. თვალებს ნორჩ ლომის უკრთის ფერი ცის. 52. ხალხთ მეგობრობას როცა გაიგებს. 53 უკვდავი არის. 54. ო, მეგობრებო! 55. საბრძოლო გზა 37 წლის. 56. იფნის ბაღში. 57. იფნის ბაღში. 58. ახ, რა ცოტა არის ხანი.  59. სუფთა სინიდისი. 60. ყოველ ოქტომბრის დღეს. 61. ვაშა, [მშვენიერ] მშობლიურ ოქტომბრის ნათელს. 62. რკინისგზელთა შვილების პიონერთა ბანაკო. 63. ყოველი დღე უნდა იყოს სიახლე. 64. ბორჯომის მუხა. 65. ცხრა მაისი. 66. ის ჩემს სიხარულს როცა გაიგებს. 67. მაისი იფნის ბაღში. 68. შემოდგომა იფნის ბაღში. 69. გზა მშვიდობისა, მაისო! 70. ყრმობის ლექსები. 71. სალამი მშვიდობას და უშიშროებას! 72. პარიზის სეზონი. 73. უბინაო პოეტის ხსოვნას. 74. ახალი წელი (მშვიდობაზეა). 75. სანაპირო. 76. დიდედას ზღაპრები. 77. გიორგის, ჩვენს ბატონიშვილს. 78. ჩვენს ყრმობის ხანში. 79. ლენინი შვეიცარიაში. 80. ეროვნებანი. 81. ხან თხრილებია, ხან ყანა (?). 82. დგება ჩქარი შემოდგომა (?). 83. მეგობარ პოეტს. 84. 1915 წ. 85. მახსოვს ოქტომბრის დღეთა სიდიადე. 86. შეხედე, ხარობს მხარე ბრწყინვალე. 87. მაისის პატრიოტები (?). 88. მაისი და მშვიდობიანობა (?). 89. მშვიდობის წიგნი. 90. მიდიხარ. 91. მკითხველო, გისმენ! 92. ო, გაზაფხულო! 93. უბრწყინვალეს გზას რომ სახავს. 94. ნეტავ რაა, ცით მიწამდე რომ ჰკიდია. 95. მესხეთ-ჯავახეთი. 96. როცა შუქი ვარდისფერი. 97. გავკაფოთ გზა მშვიდობისა (?). 98. ამ დარბაზში დღეს. 99. პალმის რტოები. 100. ორმოცი წლის წინ.
ღამის 12 ს., ნინო

1956. 1/VIII.
1. ხალხი და მხოლოდ ხალხი. 2. მე მახსოვს ცხრაას ხუთის ცა. 3. მაისი მოდის ხელთ სავსე თასით. 4. თვალებს ნორჩ ლომის უკრთის ფერი ცის. 5. მაისის მოსვლას როცა გაიგებს. 6. აფციაურო! 7. აღმოჩენა ცხრა ნაბიჯის. გადასაბეჭდია. 8. აქ გზა მიტოვებულია. გადასაბეჭდია. 9. სახლიდან გავიდა და აღარ დაბრუნდა. გადასაბეჭდია. 10. იფნის შოლტივით მოქნეულ გზაზე. გადასაწერია. 11. მადლობის ლექსი. გადასაბეჭდია. 12. მოწმე რბევის და თარეშის. გადასაბეჭდია. 13. ხმაურობა უძოს ხევის. გადასაბეჭდია. 14. როგორც მერანი თავს აღწევს ლაგამს (?). 15. ნამები ვაზზე. 16. ისე არ გავა ღამე, არ დამესიზმროს დედა. 17. როგორ ბედავს, იქონიოს საკუთარი აზრი? (გადასაბეჭდია). 18. რის  დავიწყებაც არ ხერხდება. გადასაბეჭდია. 19. მაია. გადასაბეჭდია. 20. ორი არაგვი (?). 21. თეთრი კამური. გადასაბეჭდია. 22. მარად მგზნებარე ალი ოქტომბრის. გადასაბეჭდია. 23. ქართლის ცხოვრების ერთი გვერდი. გადასაბეჭდია. 24. ყოველი დღე უნდა იყოს სიახლე. გადასაბეჭდია. 25. ხალხთა მეგობრობაზე. გადასაწერია. 26. ეროვნებანი (ეროვნებათა მარში?) გადასაწერია. 27. ლენინი შვეიცარიაში. 28. აშენდა თუ არ აშენდა (გადასაწერია). 29. ბორჯომის მუხა? 30. რკინისგზელთა შვილების პიონერთა ბანაკო! გადასაბეჭდია. 31. მაისი და მშვიდობიანობა. გადასაბეჭდია. 32. [ცეცხლი ფიქრიანია] ჩვენი ძველი დროშები. გადასაბეჭდია. 33. ო, ზიზღი უხსენებელს! 34. ხელშეკრულება არაგვთან. გადასაბეჭდია. 35. სამყარო იგი აღარ არის. 36. ქალაქთა ძველთა თვალუწვდენელ კალეიდოსკოპს. გადასაბეჭდია. 37. ჰიმნი მშვიდობას. გადასაბეჭდია. 38. რასც ერთი ათას წელს უბრუნდება. გადასაბეჭდია. 39. დიდედები. 40. პალმის რტოო. გადასაბეჭდია. 41. ჩემო კარგო ქვეყანავ. გადასაბეჭდია. 42. სალიტერატურო საღამოები. გადასაბეჭდია. 43. სადაც არ უნდა ვიქნეთ, მხოლოდ მშვიდობის წიგნით. გადას. 44. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. გადასაბეჭ. 45. სისხლის ღვარი ამდენი, ნეტა, ვინ დააყენა? გადასაწერია. 46. იფიქრებ, ასი საუკუნეა. გადაწერა. 47. თათბირი. გადაწერა. 48. ზოგს მყინვარზეაც ააქვს ტალახი. გად. 49. მკითხველო, გისმენ! გად. 50. გაუმარჯოს კონსტიტუციას. 51. ჩემი მღელვარე ხმა ხუთში გაისმა. 52. მახსოვს ოქტომბრის დღეთა სიდიდე. გადასაბეჭდია. 53. შეხედე ხარობს მხარე ბრწყინვალე. გადასაბეჭდია. 54. აღემართება მაღლა კავკასიონის მთები.  გადასაწერია. 55. ციხის ნანგრევებთან. 56. განა ლექსს სიკვდილი დასძალავს? გადასაწერია. 57. უქრობი ცეცხლი ამირანის მოდგმამ. გადასაწ. 58. გაუმარჯოს ერთა ძმობას და კავშირის სადარაჯოს. გადასაწ. 59. გამახსენდები და ისევ ზღვა მომენატრება. გადასაწერია. 60. დაფიქრებულა ილორი. გადასაწერია. 61. ჟამთა სიავე. გადასაწერია. 62. სიმაღლეებზე აღმართულო, ნანგრევო. გადასაწერია. 63. გზები გაუვალი და გზები გავლილი. 64. ათას ცხრაას ორმოცდათორმეტს. 65. არაჩვეულებრივი ზამთარი. 66. ექვსი სახალხო მგოსანი. 67. სურამის ციხე. გადასაწერია. 68. ემატებოდა კვლავ დროშებს დროშა. გად. 69. რაც აქ გაჩნდა ხეივანი. 70. მქუხარებენ მუხები. 71. სულ რაღაც ასი წელი. 72. სუფთაა სინდისი. გადასაბ. 73. ყოველ ოქტომბერს გული არ მითმენს. გად. 74. 9 მაისი. გად. 75. ნეკერჩხალი (შემოდგომა იფნის ბაღში). გად. 76. მაისი იფნის ბაღში. გად. 77. გზა მშვიდობისა, მაისო! 78. პარიზის სეზონი. 79. უბინაო პოეტი. გად. 80. სანაპირო. გად. 81. გიორგის, ჩვენს ბატონიშვილს. გად. 82. დგება ჩქარი შემოდგომა. 83. მეგობარ პოეტს. 84. წინ, წინ, სანთლისაკენ გასწით თავგამოდებით. 85. სწორედ დღეს ხარ ბედნიერი (არის სხვა ლექსში - უბინაო - 73). 86. ო, გაზაფხულო! 87. მესხეთ-ჯავახეთი. 88. როცა შუქი ვარდისფერი. 89. უსაზღვროდ მოხარული ვიქნები. 90. ქართლის ცხოვრება. 91. გაზაფხულის იისფერო მზერავ! 92. ქობულეთი. 93. სამხრეთ ოსეთი. 94. მცხეთა. 95. ჯვარის მონასტრის მშენებლები. 96. შენ რომ სურათი მთხოვე. 97. კავკასიონი იფნის ბაღიდან. 98. მარსზე ქართველები. გად. 99. 24 სექტემბერი (სალ. საღამო). 100. ძლიერზე ძლიერი მქუხარეთ ხმაური. გაკეთებულია - ნინო. 101. ნანა. გად. 102.  ამ შემოდგომის ყვითელ სიავით. 103. მსოფლიო გზებზე სხივთა მფენელი. 104. გიფარავსთ მტკვარი. 105. ამნაირ ცქერას ხომ შეუძლია. 106. რა ძნელი ყოფილა! 107. ხელთაყვანილი მიჰყავდათ ტაშით. 108. კვლავ ოკტომბერი (36 წელი). [109. დიდედა ]. 109. ეხლა კი დროა, სოლომან, რომა.... 110. სინდისი! (ლექსი წაკითხული რადიოში 1956 წ.). 111. გზა უვრცესი გახსნილი აქვს შენს უამრავ რეისებს. 112. პარიზი (პარიზს ხმელთაშუა ზღვასთან...). 113. საღამო ხანად (ელვარე რამა, ბრწყინავს რეკლამა). 114. რა ბრწყინვალებას და სიმდიდრეს? გად. 115. პური! ქარბუქი წითელ დროშათ... 116. ძირს იგი მეფე (Развал). 117. ბარბაროსი! (ხელდახელი მიმაქვს ლელო). 118. ასი ათასი ძეგლი, არქიტექტურის ძველის. 119. ჩინეთი. 120. XXXVII წლის საბრძოლო გზა. 121. 1915 (დღითი დღე ყოფნა შეიქნა  ძნელი და უამური). 122. სერზე ვაჩერებ მერანს სადავით. 123. მსოფლიო გზებზე სხივთა მფენელო. 124.  გულო, მითხარი რამე... 125. რასაც სხვა ათას წელს უბრუნდება... 126. თხუთმეტი მაისი (ქალიშვილო, წიგნით). 127. წინ, წინ, სიმართლისაკენ! (გასწი თავგამოდებით!). 128. ახალ ტალღას! (1908). 129. კედელს, შექმნილს რაიმეთი ბრმად გათიშულ ერთა შორის. 130. ეს ზეცა არის, ეს ზღვა, ეს თევზი, და ეს კი რიცა. 131. ცხრაას ჩვიდმეტში, ოქტომბერის გამარჯვებისთვის. 132. წინად მივქროდით ლურჯა ცხენებით. 133. წარწერა ამერიკელი ავტორის წიგნზე. 134. მიყვარს, ვიცნობ მეც ამ ქალაქს. 135. მე ვინახულებ სულ მალე სევანს. 136. ცა უსავსესი სიალით ბრწყინავს.

*
1. ოქტომბერი. 2. სამშობლოს (ახალი ქვეყანა შენდება). 3. ციხის ნანგრევებზე. 4. პოეტი ხალხი (წარწერები, წიგნები, ასოთამწყობები, სალიტერატურო  საღამოები, პოეტი ტრიბუნი). 5. ჩვენში და მათთან. 6. ზღვის მოტივები,  ბუნება.

Контр - Олер.

*
საბოლოოდ წიგნი ასე გაკეთდა. ყველა მასალები დაყოფილ იქნა 12 ნაწილად: I. ხალხი ოქტომბერი (14 ლექსი). II. ხალხი აშენებს ახალ ქვეყანას (23 ლექსი). III. ციხის ნანგრევებთან (10 ლექსი). IV. ხალხი მოითხოვს მშვიდობას (13 ლექსი). V. რბევისა და თარეშის წინააღმდეგ (5 ლექსი). VI. ხალხი პარიზის გარემოცვაში.  VII. ხალხი კომპიენის ტყესთან. VIII. ექვსას მილიონიანი ჩინეთი. IX. ხალხი სურამის ციხეში.  X. იფნის შოლტივით მოქნეულ გზაზე (18 ლექსი).  XI. პოეტი - ხალხი (21  ლექსი). XII. მე ვუსმენდი ხალხს მომღერალს (2  ლექსი).   
სულ - 106 ლექსი და 4 პატარა პოემა.
შედგენილია სარჩევი თორმეტივე განყოფილებისა.   დაზუსტებულია   შინაარსის  მიხედვით  - თითქმის   მთელი სახე წიგნისა.

წიგნი გადაეცა  25 იანვარს, 1957 წელს  სახელგამის დირეკტორს ვ. მგალობლიშვილს. 10 დღეში იქნება პასუხი. გადაცემას დაესწრნენ დ. დუმბაძე და შ. სულაბერიძე. სულაბერიძე გადაიკითხავს წიგნს და მისცემს დასკვნას; საბოლოოდ ყველაფერი გამოირკვევა თებერვლის პირველ დღეებში.

* * *
დღეს სახელგამს გადავეცი
წიგნი მეცხრე ტომი.
არ იქნა და არ დამთავრდა
სახელგამთან ომი.
ზოგი [დევნის მსურველია] შურის მგებელია,
ზოგიც ქრთამის მდომი.
[არ შორდება მათ გონებას
საცივი და ღომი...]
სულაბერიძე იძახის,
ორჯონიკიძე იძახის,
მგალობლიშვილი იძახის,
რის  სინდისი, რისი წიგნი,
რისი ადგილკომი.
ახლავე აქ გააჩინე
საცივი და ღომი!

მოსკოვი
Ажаев Василий Николаевич - прозаик. Аксель Тамара Михайловна - переводчица. Аксенова сусанна Георгиевна - переводчик. Александрова Зинаида Николаевна - для детей стихи. Алигер Макарова Маргарита Иосифовна - поэт. Алтаево-Ямщикова маргарита Владимеровна - Беллетрист. Альтшуллер Исай Григориевич - критик. Ананиашвили Елизбар Георгиевич - переводчик. Андреев Василий Андреевич - очеркист. Андроников Иракли Луарсабович - литературовед. Анов-Иванов Николай Иванович - прозаик. Антокольский Павел Григорьевич - поэт. Антонова-Чилая Зинаида Акимовна - драматург. Антоновская Анна Арнольдовна - прозаик, драматург. Анциферов Николай Павлович - литературовед. Арбузов Алексей Николаевич - драматург. Аргутинская Люся Александр. - прохаик. Ардаматский Василий Иванович - очеркист. Ариштам Лео Оскарович - сценарист. Арский Павел Александрович - поэт-драматург. Аршоруни Аршолуис Михайлович - критик. Асаев Реваз Николаевич - Осетия. Псанов Николай Александрвочи - проз. Драматург. Асмус, Астахов, Атаджанов, Атаров, Бабаев. Бану Цецилия - переводчица. Барто Агния Львовна. Басов-Верхоянцев - поэт. Бать Лидия - критик. Бауков Иван - поэт. Бахметьева - проз. Бахметьев. Бачелис. Баян Ольга. Безыменский Александр Ильич. Бек-Назаров - кинодраматург. Белочиков, белявский, Беляев, Березко, Березовский, Бертельс, берулава, Бершадский, Бессонов, Бугаевский Владимир Александрович, Державин Владимер Васильевич.

*
1957 წ.  პარასკევს, 25 იანვარს, IX ტომი გადაეცა სახელგამს.

*
1954 წელს გამოცემული წიგნის (ბ. ჩიქობავას მიერ შედგენილი) დაყოფები:
1. გამარჯვებული ბრძოლის სიმღერა (ლექსები, რომლებიც ეხებიან 1917 წ. „დროშები ჩქარა“,  „გემი დალანდი“ და სხვ.).
2. ახალი ქვეყანა შენდება (ახალი სიცოცხლის აკვანი, მხარი მხარს: ერთის სიტყვით, ლექსები, რომლებიც ეხებიან  მშენებლობას სოფლად და ქალაქად).
3. სამშობლოს. ძველი და ახალი საქართველო (წამყე ბეთანიისაკენ, სიძველენი და სხვ.).
4. ჩვენში და მათთან (ლექსები ევროპაზე, მოგზაურობაზე და სხვ).
5. გადანახული დროშები (ახალგაზრდობის დროინდელი ლექსები, რევოლიუციური და სხვ.).
6. გზა და გზა - ბუნება, პეიზაჟები.
7. პოეტი ტრიბუნი. L’art poetique.
აი, სულ.

1957 წელს გამოსაცემი წიგნის - IX ტომის ნაწილებად დაყოფის გეგმა:
1. ოქტომბერი - ახალი ლექსები.
2. ახალი ქვეყანა შენდება (იმავე გეგმით - ახალი ლექსები).
3. წარწერები წიგნზე „ქართლის ცხოვრება“.
4. სამშობლოს - ახალი ლექსები...
5. ციხის ნანგრევებზე – ძველი ლექსები.
6. სალიტერატურო საღამოებზე (შეხვედრები).
7. ჩვენში და მათთან (ლექსები ევროპაზე).
8. ზღვის მოტივები. ბუნება.
9. წიგნები, ასოთამწყობები.
10. ნანა, ო, ნანა (მე ვუსმენდი ხალხს მომღერალს).
11. L’art poetique.
12. პოემები.

VIII ტ. - სტრიქონთა რიცხვი:
1. თამარ კამკამიძემ გადაბეჭდა – 1016 სტრიქონი.
2. ჭავჭავაძის ჯგუფმა ლექსები - 1134.
3. ჭავჭავაძეებმა პოემები - 2922.
4. „სკოროსშივატელშია“ - 868.
5. თამარ კამკამიძემ (მეორე რვეული) - ?
6. ჭავჭავაძის ბიურომ - ? (ასე არ ვარგა).

*
2 თებერვალი, 1957 წ., ახალციხის რაიონი. ქ. ახალციხე. პედაგოგიური სასწავლებელი. იოსებ ნებაძეს.  ჩემს კაბინეტში.

*
1. მცხეთა, ჯვარი, მიჰქრის მატარებელი (Тетрадь...). 4 სტრიქონი. 2. ვარსკვლავია (ცალკე ფურცლის ნახევარზე). 3. სიჩუმე, სიჩუმე (ეხლა ასეთი სიჩუმეც კი). 4. შავ ღრუბელივით დაგვადგა თავზე. 5. აღარ არის ის ჭალები. 6. ვერანა! 7. ჰეი, ჰეი, ჭრელთვალა (პოემა). 8. 31 იანვარი, 1951 წ. 9. გარს მომეხვივნენ დღენი. 10. ო, რამდენი მეგობარი მყოლია. 11. გვარდიის დროშა. 12. ზღვაზე გრიალებს გრიგალი. 13. აზურმუხტდა ზღვა ლაღი. 14. რომელმა უხვმა გრძნობამ დაბადა. 15. წარწერა ქვაზე. 16. წავიდეთ ვაჟა ფშაველასთან. 17. ეს არის სივრცე ბევრ ათეული. 18. ერთი საწყალი მგოსანი ვარ. 19. როგორც მერანი თავს აღწევს ლაგამს. 20. ქარის პირდაპირ. 21. ოთხი ცის კიდით. 22. მცირე ბუზანკალს. 23. მრწამს. 24. ვით ბუნებაში. 25. თუმცა რუსეთი დიდია. 26. ხან თხრილებია. 27. როცა ხმაურობს ლომი. 28. ჩემს ყრმობის ხანში ბევრი ყოფილა. 29. ლენინი შვეიცარიაში. 30. გიორგის, ჩვენს ბატონიშვილს. 31. ახმაურდეს, გრძნობით ჰქუხდეს. 32. ეროვნებანი. 33. სიზარმაცე. 34. დგება ჩქარი შემოდგომა. 35. პირველი მაისი. 36. მაშინ, როდესაც. 37. შენ გმირს უმღერდი.

კალენდარი - 1957
იანვარი.
1 - ყდა. 1957. დახატულია მთაწმინდა. 2 - პირველი ფურცელი. 1957. ვარსკვლავი. 3 - 1 იანვარი: გილოცავთ და სხვ. 7 იანვარი -კ. ლორთქიფანიძე. 9 - ჩანჩქერი ბოტ. ბაღში. 10 - მარქს. იმელი (16 იანვ.). 20 - ყაზბეგი. 21 - ლენინი. 23 - გ. წერეთელი. 28 - მამია გურიელი.

თებერვალი.
8 - აკაკი. 10 - პუშკინი. 12 - ჩელიუსკინ. ხიდი. 16 - ლადო მესხიშვილი. 21 - კორეცკის სურათი! 23 - არმიისა და ფლოტის დღე. 26 - შანიძე აკაკი. 27 - დაფნა.

მარტი.
2 - ლომგული. 3 - რაფიელ ერისთავი. 8 -ქალების დღე. 10 - იაკობ ნიკოლაძე. 18 - პარიზის კომუნა. 25 - ი. დავითაშვილი. 28 - გორკი.

აპრილი.
1 - ია კარგარეთელი. ნიკო ნიკოლაძე. 2 - გრ. ორბელიანი. 13 - გიორგი ახვლედიანი (70 წლისთავი). 14 - მაიაკოვსკი. 17 - ვახტანგ ორბელიანი. პანტ. ჩხიკვაძე.  20 - ასპინძის ომი. 23 - ივ. ჯავახიშვილი. 24 - დავით კლდიაშვილი. აკ. ბელიაშვილი. ი. გრიშაშვილი. 30 - ნ. ლომოური.

მაისი.
1 - დროშა. 5 - მარქსი. 7 - რადიოს დღე. 9 - გამარჯვების დღე. ირმას ლექსი. 11 - ნინოშვილი. ბაჩანა.  15 - ევდოშვილი. 17 - ჰანრი ბარბიუსი. 21 - გეგმები. 22 - მ. დ. წინამძღვრიშვილი. 27 - გიორგი წერეთელი. 28 -კოტე მარჯანიშვილი. 31 - პიონერთა სასახლე.

ივნისი.
1 - დროშა. 3 - კომუნისტის I ნომერი. ბარნოვი დაიბ. 8 - გლეხი აღვირით. 16 - ქ. ბათუმი. 19 - გ. ორბელიანი (1. 800). წყალტუბო. 21 -აკაკი (ვაჟა?). 25 -კომკავშირის ხეივანი. 27 - ჭალადიდი. 28 -კუპალა. ჭონქაძე. ეკ. გაბაშვილი.

ივლისი.
2 - ლენინის მავზ. 8 -კუპალა. 17 - შიო ჩიტაძე. 30 - წყალტუბო. რიონგესი. 25 წ.

აგვისტო.
1 - დ. გურამიშვილი. 1705-1792. 4 - რკინისგზელების დღე. 7 - ეკ. გაბაშვილი. 13 - დ. არაყიშვილი. 18 - საჰაერო ფლოტის დღე. 25 - შახტი.

სექტემბერი.
5 - დ. კლდიაშვილის დაბად. 95 წლისთავი (1862). 12 - ილია ჭავჭავაძე (50 წლისთავი. დაიბ. 1837). ბაგრატიონი (145 წლისთავი). 16 - სუმბათოვ-იუჟინი (დაბადების 100 წ.). 1927 გარ., ღალატი. 19 - დავით ერისთავი (110 წ.). 20 - ნ. ქუმსიაშვილი (15 წლისთავი) დაბ. 1892. 22 - ნ. ლორთქიფანიძე. გ. გაბაშვილი. 95 წ. დაბად. 25 - ალექს. იმედაშვილი (15 წლისთავი). 26 - ნიკო ნიკოლაძე.

ოქტომბერი.
2 - აკად. ქუთათელაძე იოველ. დაბადებიდან 70 წლისთავი. 3 - ბათუმი, მწვანე კონცხი. 6 - ზ. ფალიაშვილი. 8 - მუხაძე გრ. 9 - ვასო აბაშიძე. მიკოლა ბაჟანი. 10 - შჩერბაკოვი. 11 - დონ-კიხოტი (კუკრინიკსები). 19 - შოვი, სანატორიუმი. 21 - მოსკოვი, კრემლი. 23 - "გაზეთი" ვენეციიდან. 24 -ალექსანდრე ჯანელიძე. 1888. 25 - სერგეი მესხი. 27 - პაგანინი. 175 წ.  31 - ხარაძე ევგენი (50 წ. დაბადებიდან). მუზები.

ნოემბერი.
1 - ვ. კუპრაძე,  გ. ყ. ჟღენტი. 3 - იაკუბ კოლასი. 4 - საბა-სულხან ორბელიანი (1658-1725) - 67. 5 - დიმიტრი ყიფიანი (70 წლისთავი). 7 - ოქტომბრის დღე (მოქალაქეებისადმი). 9 - დუტუ მეგრელი (90 წ.). დაბ. 1867. 15 - ჯანაშია ს. (10 წლისთავი). 16 - გო-მო-ჟო (45 წლისთავი). 17 - სტუდენტთა საერთაშორისო დღე. პეტერბ. სამხატ. აკადემია (200 წლისთავი). 18 - ივ. ჯავახიშვილი. ალ. ჭავჭავაძე. 19 - არტილერიის დღე. 20 - ლენინის უკანასკნელი გამოსვლა (35 წლისთავი). 1922. საქ. სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის დაარსება. 21 - მელიტონ ბალანჩივაძე (20 წლისთავი). 23 - დაახლოებით 770 წლის წინად დაიწერა  "ვეფხის ტყაოსანი".

დეკემბერი.
1 - როგორც ლეღვს არ აქვს ერთი ნაყოფი, ისე კაცს არ უნდა ჰყავდეს მხოლოდ  ერთი  მეგობარი. 13 - ჰენრიხ ჰეინე (დაბადების 160 წლისთავი). 15 - გაიხსნა საბჭ. მწერლობის II ყრილობა. 16 - არაგვისპირელი (დაბად. 90 წლისთავი). 17 - გ. ტაბიძე  (დაბადების 65 წლისთავი). 27 - ნ. ბარათაშვილი (დაბადების 140 წ.). 28 - შიო მღვიმელი (1866-1933).

მთავრი. ლეკურსაც დაუვლის ირმა.

სუდეიკინის ოფორტის აღდგენა ლ. გუდიაშვილის მიერ.