შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-614-16 - 1954 წელი


კოტე მჭედლიშვილი ძველი ასოთამწყობი 1903 წლიდან. ჯაბადარით. ცნობის ფურცელი. ივერია.

Лит. газета. 6. III.1954.