შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-593-2 - 1954 წელი


1. ორი ჩემოდანი და ერთი დიდი ტომარა - სავსენი ბწკარედებით და მზა მასალებით.
1. ხშირი გასვლა-გამოსვლა სამუშაო ოთახიდან არ შეიძლება.
2. რიაბინინა პუშკინის შესახებ.
2. ზარის დარეკვაზე ნინა ნუ გადის.

პირველ რიგში - შეიკრას წიგნი.
შემდეგ - გადაიბეჭდოს მანქანაზე, რაც ხელნაწერია.
შემდეგ (სულ ბოლოს) - შედგეს სია მასალების: 1. რომლებიც პირველად იბეჭდება. 2. რომლებიც მეორედ იბეჭდება. 3. რომლებიც მესამედ იბეჭდება.
ვმუშაობთ.

*
1. „Новогодние стихотворенья“ - напечатано. 2. Венецианский мост. 3. 1954 - 37 лет советизации?