შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-560-3 - 1954 წელი


ლ. გ. ტატიშვილს!
მისდამი უღრმესი პატივისცემის ნიშნად სულით და გულით უძღვნის ამ წიგნს
გალაკტიონ ტაბიძე
1954 წ., 15 თებერვალი

ჩვენს დინჯ ლანსერეს!
კიდევ და კიდევ უკეთესი‚ დინჯი მომავლის სურვილებით უძღვნის ამ წიგნს
გ. ტაბიძე
1954, 15 თებერვალი