შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-546-10 - 1954 წელი


ექოთ (ეხოთ). ვჭექოთ. ვექოთ. გამოიღვიძეთ, ვრეკოთ. ნაცარი ვქექოთ. პასუხი გეგოთ. საწინააღმდეგოთ. ვლეგოთ. თექათ. ზეგათ.

*
გრ. ზრ. გრ. რ. გ. კ.
ეპოქა. პაციფიზმი.
ვჭექოთ, სიმღერა, ვჭექოთ.
რეკა. დრეკა.

ჭირიმე ჭირიმეა.

*
სულში ჭირიმე,
გულში ჭირიმე,
შენი ჭირიმე.

*
დანამა, დანამა, დანამა.
ჟუჟუნა წვიმამ დანამა.

*
ნიკო, ნიკო -
რაზბო ნიკო -
შენი ჭირიმე...
ნიკო, ნიკო.
პომპოლიკო,
შენ გენაცვალე..
ჭირიმე,
ჭირიმე,
სულში ჭირიმე,
გულში ჭირიმე,
შენ გენაცვალე.

მდუღარება. მქუხარება.
ვჭექოთ! ვჭექოთ! ვჭექოთ!
ვჭექოთ, ეპოქა ვჭექოთ.

*
[მხარი მხარს, მხარი მხარს]
ვჭექოთ [ინტერნაციონალი, [მაღლა], რისხვით,
ვჭექოთ, [მაღლა] ცეცხლით.
ვჭექოთ მასსის მქუხარება -
ვჭექოთ,
ვჭექოთ,
ვჭექოთ.
ვჭედოთ სიმღერა თუჯის,
ვჭედოთ ფოლადის ჰანგი,
ვჭედოთ [ახალი] [ტალღები] დროშები ქუჩის.
ვჭედოთ ბრძოლების ბანგი.
ვჭექოთ მრისხანე ბრძოლა,
ვჭექოთ მქუხარე ექო,
ვჭექოთ [ცეცხლისა] ქროლა.
ვჭექოთ, სიმღერა ვჭექოთ!
ვჭექოთ [მსოფლიო] ახალი ალყა,
ვჭექოთ რიცხვების რიცხვი,
ვჭექოთ - [მილიარდ] ცხოვრება ტალღის,
ვჭექოთ ცეცხლის და რისხვის.
ვჭექოთ, რაც წინად კვნესდა,
ვჭექოთ, ვაღვიძოთ, ვრეკოთ,
[ვჭექოთ, ჰეი, ვჭექოთ, ვჭექოთ!]
ვჭექოთ, [წავიდეთ] შევხედოთ მზეს და
ვჭექოთ, ჰეი, ვჭექოთ,
ვჭექოთ!

*
ვჭექოთ რისხვით,
ვჭექოთ ცეცხლით.
ვჭექოთ მასსის მქუხარება.
ვჭექოთ რიცხვით,
ვჭექოთ,
ვჭექოთ ბრძოლის მდუღარება.

აგერ აქვსო.
Пролетариат.