შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-637-21 - ოქტომბერი, 1953 წელი


     განა ეს შეგნებული, წინასწარი მიზნად დასახული მავნებლობა არ არის? ამ ნო­მერში მოთავსებულია წერილი „შემოქმედებითი თანამეგობრობა“. წე­რილ­ში ერ­თი სიტყვაც არაა ნათქვამი რაიმე იმის შესახებ, თუ რატომ არაა სომ­ხური ჟურნალის იმ ნომერში, რომელშიაც ყველა (დაახლოებით) ქართველი პო­ეტების თარგმანებია მო­თავსებული, არ არის გალაკტიონ ტაბიძე. განა ეს შეგ­ნებული მავნებლობა არ არის?