შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-625-5 - 1953 წელი


14 ოკტომბერი.
1. სახალხო განათლების უკანასკნელი ნომერი.
2. სამხედრო გაზეთის უკანასკნელი ნომერი.
3. „Заря Востока“-ს დღევანდელი ნომერი.

*
მწერალთა კლუბი.
სიმონ კახიანი, სიმონ ჩიქოვანი, სიმონ წვერავა, სიმონ წეველი.
ირ. აბაშიძე, გრ. აბაშიძე, ი. აბაშელი, კ. ჩაჩავა.

სიმონს
თუ ჩანგს სიმი არ აქვს, სიმონ,
ჩოთქი უნდა გაასიმონ...