შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-586-6 - 1953 წელი


საკითხი სტალინთან შეხვედრისა ქუთაისში
1. რომელ წლებში (1903-დან 1908 წლამდე) მუშაობდა ამხ. სტალინი ქუთაისში?
2. რომელ წლებში (1903-დან 1908-მდე) მოეწყო ჩვენი არალეგალური კრება სადღაც შორს‚ ქალაქს გარედ‚ რომელზედაც რუსულად გააკეთა მოხსენება უცნობმა‚ რომელიც საოცრად ჰგავდა სტალინს...
3. ვინც დაესწრნენ იმ კრებას (მიხელიძე, ყიფშიძე‚ ბარათაშვილი და სხვები... მაგრამ ვინ სხვები?), სად არიან ახლა? ნამდვილად დაესწრო თუ არა მიხელიძე?
4. რა ჰქვია იმ მდინარეს?

1953 - 75 = 1878. 1953 - 1905 = 48. 1978. 27-летний.