შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-521-9 - 1953 წელი


1. გვაქვს, მაშასადამე, 18.000 სტრიქონიანი წიგნი.
2. წიგნი მზადაა.
3. გუშინ წინ მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმმა დაადგინა, აღნიშნულ იქნას 45 წლის სალიტერატურო მუშაობა ჩემი.
12 ოკტომბერს, 1953 წ.

1. სასტამბო ფორმა შეიცავს 32 სტრიქონს. 2. 15 ფორმა? 32 X 15 = 980 გვ.
სახელგამის დირექტორი.

*
საბლიტგამი.
ბანძელაძის პორტრეტი მუზეუმში რომ არის, ფერადი.
დავტრიალდეთ, 12 ოკტომბრისთვის რომ იქნას.
დამუშავებული წიგნი პირდაპირ სტამბაში გადავა 20 აგვისტოს. სეკტემბერი, ოკტომბერი 12.
მივლინებაა. შვებულებაში.
სახელგამს შეუძლია იშუამდგომლოს ცეკას წინაშე, რომ ნება დართონ, რიგ გარეშე გამოსცენ წიგნი.
რაა ამისთვის საჭირო?

800 დურგალს. 500.