შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-521-4 - 1953 წელი


წყნეთი
1. საბოლოოდ გამორკვევა საკითხისა - როგორ ეხება ჩემს ეზოს ახალი გზის გაყვანა.
2. მესერის გაკეთება სანატორიის მხრით. სინისა.
3. ადგილის შერჩევა ფეხისალაგის ორმოს ამოღებისთვის.
4. შეკვეთა რომელიმე ორგანიზაციისთვის ფეხისალაგის ბუდკისა.
5. რკინის საზაფხულო საწოლები.
6. საზაფხულო საბნები და ზეწრები.
7. ვანნა. ელექტრონის გაყვანა.
8. მაგიდები ტყეში.
9. გამაკები. პლიტა.
10. ერთი დივანი და ორი კრესლო ჩეხოლებით მისაღები ოთახისათვის.
ტელეფონი, რადიო, სკამეიკები.
დიდი შკაფის გადატანა.
კიოსკის გადატანა (რაც არ უნდა დაჯდეს).
ხეივნის მოწესრიგება.
ხეების დარგვა.
ფარდები.
აგურის ხრილი ბილიკებისათვის.
ბილიკი მდინარისაკენ.
ძირს მლიქვნელობაზე დაფუძნებული უკულტურობა.
ბალკონი წინ.
ჟურნალ-გაზეთების ცალკე გამოწერა.

16-41 - Ахвледиани.