შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-516-6 - 1953 წლის შემდეგ


„Заря Востока“.
1. დროშა.

პერიოდები: 1. 1903-1907. 1. ბაიდო. 2. ილია. ერთი. 2. 1908-1912. 3. 1913-1918. 4. 1919-1923. 5. 1924-1928. 6. 1929-1933. 7. 1934-1938. 8. 1939-1943. 9. 1944-1948. 10. 1949-1953.
პარკეტის პოლი არასოდეს <ყოფილა>.