შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-501-6 - 1953 წელი


1. გავზომავ ტყეში გასაყვან მესერის გზას. არავის ყურს არ ვუგდებ.
2. ოჰანას და კიდევ ვინმეს ორმოებს ამოვაღებინებ.
3. ავიყვან ზუბალასაც.
4. ყველგან, სადაც ორმოა საჭირო, დავასობ ნიშნებს.
5. გადავახერხინებ და დავამზადებინებ გარბილებს ტყისთვის.
6. დღეს თავდადებული შრომაა საჭირო, რომ საქმე დამთავრდეს.
ხვალ, 29 მაისს.
3-3 მანეთი ორმა.
ჭიშკრები. სკამეიკები.

1. სახლის გვერდით დიდ ფართობზე.
2. წყალის წინ, კრანთან – გვერდით.
3. ხის ძირას აღმოსავლეთ. ოთხკუთხი.
4. პლიტას გვერდით.
5. დიდ ხეებთან ოთკუთხით.
6. ხეების ჩრდილში მაგიდა და სკამეიკა.
7. ორ ნუშშუა.
8. ერთი დიდი ნუშის წინ ეზოში.
9. ეზოს აღმოსავლეთის კარებთან.
10. შემოსასვლელი კარები. დიდ კარებთან გარედან.
11а. მუხის კორდზე. 11b. მეორე კორდზე.
12. სანატორიის მუხის ქვეშ.
13. საპირფარეშოს მოედანზე.
14. ხეივანში.
15. ხეივნის ბოლოს.
16. ტყეში. სადმე.
17. დიდ ეზოში უკანა მხარეს.
18. დიდ ეზოში უკან. ბოძებად ისეთი ფიცრები.
საჭიროა ორმოცი ბოძი.
[აღმოსავლეთის მხრივ].
გარბილების შეცვლა ახალით.
ტყეში. მესერი. მესერი. მესერი.
ელექტრო-მონტიორი. ორი დიდი ლუსტრა. რგვალი მაგიდები. ვანნა.
გამოტანა და დახერხვა გარბილების.
გვაქვს თუ არა რეიკები ტყისთვის (არ გვაქვს).
დროებითი რეიკები. გვაქვს.
დროებითი ბოძის პრობლემა. ასეთი ბოძი.
დღეს და ხვალ.
5 ივნისს იფნის ბაღში ვიქნები.