შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-501-3 - 1953 წელი


1. სესიის საკითხი.
2. აკადემიური გამოცემის საკითხი.
3. ჩაბარება მაკეტისა (ხელწერილის ჩამორთმევა).
4. სარედაქციო კოლეგია (სპეციალური სხდომა).
5. ზუსტი ვადა გამოცემისა (დაზუსტება – 1954 წლის). მუშაობას შეუდგებიან ეხლავე.