შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-485-14 - 1953 წლის შემდეგ


პლაკატები კარდონზე
1. მრავალ ახალ წელს. 1944. რედ.  ოთ. ეგაძე. მხატვარი შ. ბერიტაშვილი. „ხიშტით და კალმით“. №3.
2. „Грядущим годам“. მთარგმნელი უცნობია. მხ. ბერიტაშვილი. 1944, №3, „Штыком и пером“.
3. ტაგანროგს. "ხიშტით და კალმით", 1943, 30/VIII (მხატ. არ აწერია), №25.
4. „დონის ბასეინი“. „ხიშტით და კალმით“, №27, 1943, 8/IX. მხატვ. ს. ნადარეიშვილი.
5. საღამო მწერალთა კლუბში 25 დეკემბერს, 1943 (მუშაობა კომუნისტის რედაქციაში). ჩიქოვანი ცდილობს ჩაშლას.
6. ღრუბლები ძაუგთან - წარწერით. 1952 წ.
7. „სამშობლოს“. 1952 - პლაკატი.
8. მშობლიურო ჩემო მიწავ. 1952 - პლაკატი.
9. „Заря Востока“. 9 марта. 1953.
10. „Заря Востока“. 11 окт. მთელი გვ.
11. „ლიტ. გაზეთი“. მთელი გვერდი.
12. საბჭოთა ოსეთი. გვერდი.
13. სახალხო გაზეთი. გვერდი.
14. კომუნისტი. გვერდი.
15. Ленинское Знамя.
16. Молодой Сталинец.
17. ლენინის დროშა.
18. აფიშა ოპერის თეატრისა.
19. აფიშა პოლიტ. ცოდნის გამავრც.
20. წიგნები - ნახ. ჩუდეცკისა.
21. დიდი წიგნი - ნახ. ჩუდეცკისა.
22. წიგნი - ნახ. ჩუდეცკისა (შენიშ. ამოღებულია, დევს სხვაგან).
23. შემოქმედებითი გამოფენა (განცხადება).
24. სტალინელი (ჩემდამი მოძღვნილი).