შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-485-5 - 1953 წელი


ვაჰანასი - 150, ნადიასი - 300, ვაჭრისა - 175, რძის - 126. 751.
ბინის - 84, ტელეფონის - 35, სინათლის - 40. 159.
შოფერი - 500, ელექტ. - 144.
შაქარი - 20 კ. - 200; ერბო - 3 კ. - 100 р; კარაქი 4 კ. - 120; პურის ქფ. - 60 კ. - 180; ბურღული (Крупа) - 10 კ. - 70; ლობიო ხმელი - 10 კ. - 50 р; ქართოფელი - 60 კ. - 180; ხმელი ზეთი (სამარხო ზ.) - 2 ლიტრ. - 42. 942.
ვალები - 751; ბინა, ტელეფ., სინათ. - 159; შოფ., ელექტრ. - 644; სურსათ-სანოვაგე - 942. 2,496.

სად დალაგდება?
ორი დიდი მეშოკი შაქრისათვის. 3.000
ვაშლი.

მე მჭირდება მყუდროება. მე მჭირდება ექიმობა. მე მჭირდება...
3. სუхумстрой.

*
სახელგამი - გეგმების წინ. ზარია Востока - წიგნი. რუსული წიგნი (მოსკოვის წიგნი). აკადემიის კრებული. სოხუმის საქმე. სხვადასხვა ქალაქებში (საღამოები). (წარმოებებში, მუშებთან). 12 - ოპერა.