შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-478-3 - 1953 წელი


ბესიკის 32. კერესელიძე.
იყო ჩემთან 15 თებერვალს, 1953 წელს და... თუ უფრო ადრე.
საუბარი ფულის შესახებ. თამარ, მე...
- ფული სწყვეტს ყველაფერს.
Peso. Peso.