შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-312 - 1953 წელი


ეს გზა მიდის თეთრი მინდვრისაკენ. ამ თეთრ მინდვრით ერთდება ძველი და ახალი გზა - სამადლოსაკენ. „თეთრი მინდვრის გზაო“ - ასე ეძახიან.
რამდენი შემამიტარებია აქ ურმითა.

*
აბრამიშვილი მიხეილ. წერილები „თეატრსა და ცხოვრებაში“.
აბრამიშვილი ვანო. ძმა მიხეილისა. „ლესპრომი“. ილიუშა.

*
ბაქრაძის მეორე შესახვევი №2. შალვა ხუსკივაძე.
კინოსტუდია. სასცენარო განყოფ.

ალიოს და ნიკას მოშენიკობა. დაკლება ჰონორარისა.

*
1. ხე-ტყის დიდუბეში - 400. 2. ხე-ტყის ვორონც. - 900. 3. ბინისა და სინათლის -150. 4. ტელეფონის - 35. 5. შოფერის - 500. 6. ნადიასი - 150. 7. ბენზინი - 250. 8. რემონტი ავტოსი - 100. 9. პაპიროსები - 30.  2. 705.

ყოველგვარი ხარჯი იუბილეისათვის

წინდაწინვე უნდა იცოდე, თავიდანვე გათვალისწინებული უნდა გქონდეს, რომ მოულოდნელობასა და უსიამოვნებებს არ ექნეს...
ეს განსაკუთრებით ეხება, ოო, მხატვრებსა, მოქანდაკეებს და დურგლებს.
ამიტომ საჭიროა ხარჯთაღრიცხვის წარმოება. ეკონომიის სასტიკი რეჟიმი. გამოყენება იმ მასალისა, რომელიც გაქვს (რომ ხელახლა არ იყიდო). საჭიროა ილიას ჭკუა.

*
იდიდე, იდიდე, იდიდე!
Огромное воодушевление.

ბორის ჩხეიძე: ამზადებს წერილს????????
ლექსები პორტრეტებს ქვეშ.
უჩა: сохранить старую позу для новой картины.

*
28 ივლისს.
აზრი გამოსთქვეს: ს. ჭილაიამ, ირ. აბაშიძემ, გ. ნატროშვილმა და გ. ტაბიძემ.

*
გასტეხს ქვასაცა.
უნდობარი მტრები.
მაკლებენ ჰონორარს - ნიკამ მრავალმნიშვნელოვნად გახედა ალიოს.
ვნახოთ:
კოტე იეზუიტი.

ჰონორარი მნათობიდან: 3230 + 3230 = 6460.
Людмила _ 300 მან.

*
წიგნები:
1. სომხური წიგნები. 2. სალიტერატურო წიგნი.

*
სიგანე _ 212. სიგრძე...
(ტილოთა ქალით) ჯაფარიძე ატელიეში.

*
თვალჭრელიძე ალექსანდრე.
ხაჭაპურიძე გიორგი.
წინამძღვრიშვილი, მიხ. დო., ჩიქობავა არნოლდ, ბერიტაშვილი, ჯავახიშვილი ალექსანდრე, ზავრიევი, კუპრაძე ვიქტორ, ნუცუბიძე შალვა.

45 წელი
9 ხუთწლედი - 9 საღამო
ხუთ-ხუთი მოხსენება.
დაიწყება 1 ოკტომბერს და დამთავრდება 9 ოკტომბერს.

9 აკადემიკოსი:
ნ. მუსხელიშვილი, გიორგი ახვლედიანი, კორნელი კეკელიძე, ნიკო ბერძენიშვილი, გ. ჯანელიძე, აკაკი შანიძე, ვარლამ თოფურია, ნიკო კეცხოველი, ნ. მუსხელიშვილი.

*
მომხსენებლები. სიტყვის მთქმელები:
შ. რადიანი, ბ. ჟღენტი, ს. ჭილაია, გ. ნატროშვილი, გ. ჯიბლაძე, ორჯონიკიძე, ე. შუშანია, დ. ბენაშვილი, ს. ცაიშვილი, გ. ქიქოძე, შ. კაშმაძე, შ. ალხაზიშვილი, გ. მარგველაშვილი, ბოცვაძე, წვერავა, ანანიაშვილი, გიორგი აბზ., თავზიშვილი, კალანდაძე, მრევლიშვილი მიხ., ქორქია როდიონ., ირ. აბაშიძე, გრ. აბაშიძე, აბაშელი, ადამია ალიო, ასათიანი ლევ., ბერულავა ხუტა, ბარათაშვილი მარიკა, ბელიაშვილი აკაკი, ბუხნიკაშვილი გუგული, გამსახურდია კონსტ., გარიყული მარიამ, გორგაძე ვასო, დოლიძე ნინო, ეული სანდრო, ვაკელი იონა, ზედგინიძე ელიზბარ, თევზაძე ანდრო, კინწურაშვილი მ., ლეონიძე გ., კლდიაშვილი ს., კალაძე კ., ლორთქ. კ., ლისაშვილი ი., მარგიანი რ. 45, მირცხულავა ალიო, მოსაშვილი ი., მრევლიშვ. მაყ., ნადირაძე გიორგი, ნონეშვილი იოსებ, ჟურული ვ., სულიაშვილი დ., ურუშაძე ვ., ფაშალიშვილი ს., ქავჟარაძე, ქუთათელი, ქიაჩელი, შანშიაშვილი, შანიძე აკ., შენგელაია დემნა, ჩაჩავა, ჩიქოვანი, ჭეიშვილი ალ., ჭიჭინაძე კონსტ., ჭელიძე ვ., ჭუმბაძე ა., ცაგარელი გ., ცეცხლაძე გრ., ჯაფარიძე მიხ., ხახუტაშვილი ანნა, ხოშტარია ილია, პატარაია ვასო, არღუნელი ს., ჯანგულაშვილი.
74. კიდევ 26.
აბაშელი, აბაშიძე ირ., აბაშიძე გრ., აბზიანიძე გ., ადამია ალიო, აფხაიძე შალვა, ალექსიძე მარიჯან, აბრამია პოლიო, ასათიანი ლევან, მირულაშვილი შალვა, ასტვაცატუროვი ერ., ბენაშვილი დიმ., ბერულავა ხუტა, ბარამიძე ალექსანდრე, ბარათაშვილი მარიკა, ბელიაშვილი აკაკი, ბობოხიძე კალე, ბუხნიკაშვილი გ., გებესკირია ვიქტორ, გამსახურდია კონსტ., გარიყული მარიამ, გარეჩილაძე გივი, გომიაშვილი ალ., გრიშაშვილი ი., გორგაძე ვასო, დანელია სერგო, დადიანი შალვა, დარასელი ვ., დევდარიანი კლავდია, დოლიძე ნინო, ეული სანდრო, დონჟაშვილი თ., ვაკელი იონა, ვარდოშვილი ხარ., ზედგენიძე ელიზბარ, თავზიშვილი გიორგი, თევზაძე ანდრო, კალანდაძე ლავრ., კალაძე კარლო, კინწურაშვილი მ., კეკელიძე კორნ., კლდიაშვილი სერგო, ლეონიძე გ., ლისაშვილი, ლორთქიფანიძ ეკ., მარგიანი რ., მირცხულავა ალიო, მთვარაძე ს., მოსაშვილი ი., მრევლიშვილი მიხ., ნატროშვილი გ., ნადირაძე გ., ნონეშვილი იოსებ, ჟურული ვარლ., რადიანი შალვა, სულიაშვილი დ., ურუშაძე ვ., ფაშალიშვილი სიკო, ქიქოძე გერონტი, ქორქია როდ., ქავჟარაძე როდ., ქუთათელი ალ., ქიაჩელი ლ., შანშიაშვილი სანდრუა, შანიძე ალ., შენგელაია დემნა, ჩაჩავა ნიკოლოზ, ჩიქოვანი გრ., ჭეიშვილი ალ., ჭიჭინაძე კონსტ., ჭილაია სერგო, ჭელიძე ვახტ., ჭუმბაძე არისტო, ცაგარელი გიორგი, ცაიშვილი სოლომ., ცეცხლაძე გრ., ჯიბლაძე გიორგი, ჯაფარიძე მიხ., ხახუტაშვილი ანნა, ხოშტარია ილია, პატარაია ვასო - 81.

*
ოქროპირიძე ირაკლი. აკადემია. გრიბოედოვის 22. ოსტატი ავიოქარხანაში.
ჯორჯიაშვილი 6. კინო „ლიუქსემბურგის“ გვერდით. 7-8 საათზე საღამოთი.
პირველი სტამბა - 3-18-44.
Седловский Яков.

*
...Отсюда откровенное пренебрежение к рассказу, как к мелкому жанру, и стремление к большим романам и трелогиям...
Нам кажется... что наиболее плодотворные литературные резултаты, в том числе и развитии крупных произведений, могут быть достигнуты только при условии гармонического развития всех жанров.
...Большой объем произведения вызывается не столько сложностью темы, сколько отсутствием настоящего умения справиться с материалом, бедностью, рыхлостью композиции, слабостью фабульного напряжения, неумением нарисовать характеры. Как часто, поэтому большой роман хочется назвать „пухлым“.
Правильное развитие рассказа как жанра, смогло бы играть весьма полезную роль в работе за повышение литературного мастерства...
Как произвелению большого плана, нужна емкость и высокоразвитость формы, характерная для рассказа, так и рассказу нужны большие идеи и большие чувства, достойные и повести, и романа.
Рассказы... лишены поэзии.
პოეზია, რომელიც მოკლებულია პოეზიის ნატამალს.

*
24 აგვისტო.
ორი ძალზე მოხუცი გურული შეხვდნენ ერთმანეთს ჩემი ავტომობილის წინ, საჯარო ბიბლიოთეკის ქვეშ რომ ქუჩაა.
- გამარჯობა, მთლად ახალგაზრდასავით არა ხარ? მეც თავი ახალგაზრდა მგონიაო.
- იი. ბებერი რომ გაახალგაზრდავდებაო, იგი გასულელდება.
- გასულელდებაო? - უკმაყოფილო წავიდა.

73 р. - დიდი. 27 р. - ძალიან პატარა.