შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-309 - 1953 წელი


ლექსები ოქტომბერზე.
1. ოცდა ხუთმეტმა ახალმა წელმა (პოემიდან ჰიმნი მშვიდობას). 1953. საბლიტგამი, ლექსები გვ. 30.

*
ხმა-ჩახლეჩილი თუ გინდათ შაშვი,
მხოლოდ შეხედოთ უნდა გრიშაშვილს.

ჩასუქებული თუ გინდათ ფაშვი...
ასეთად უნდა ხედდე მაშაშვილს.

*
რტოო პალმისა, მშვიდობის რტოო.
კვლავ ზვირთი ზღვის ჟღერს უბოლოო.