შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-307 - 1953 წელი


№1
რითმების რვეული!
ხან ქვიშა, ხან ოქო -
რეული...
რომანტიკოსთა  სკოლის I კლასის
მოსწავლე გალაკტიონ ტაბიძე
1953. სუხუმი
ღამის სამის ნახევარია
სასტ. „აფხაზეთი“

*
1. მნათობის. უსაათობის. მასლაათობის. სათოფის. გადმონატოპის.
2. შეერთდით. მეერთდით. დეე, [ზრდით] (ფრთით). შეერთვით.
3. ყოველთვიური. მზიური. ციური. გიგანტიური.
4. ლიტერატურა. გიმტერა თუ რა. კიდე-ნათურა. ელნათურა. ბათურა.
5. მხატვრული. მონატრული. გადაბადრული. და მტრული.
6. პოლიტიკა. ენა-ტიკტიკა. აათივთიკა. ააძიგძიგა. კრიტიკა.
7. ზოგადი. ო, გადი! ზოგავდი. სინაგოგამდი. ლოკავდი.
8. ჟურნალი. მკურნალი. ნაურნალი. ნაზურნალი. ჰკვესდა ძველებურ ნალი.
9. საქართველოს. აგართველოს. ვეღარ თელოს. იმმართველოს. მიმართ ევლოს. აქ არ თელოს. დაჰკართ ლელოს.
10. საბჭოთა. უაბჯროთა. გააჭოტა. რაა შოთა. რასა ბჭობდა.
11. მწერლების. ვერ დამჭერლების. მომღერლების. გენერლების. შემკერვლების.
12. ორგანო. ორ-განო. ორღანო. გააორკანო. ედი მორგანო.
13. წელიწადი. მიწადი. იწადდი. ფიცამდი.
14. ოცდამეათე. მოწამეა თვე. აპოგეამდე. და მათვე. შეადე. ზე-ადე.
15. პროლეტარებით. ნეტარებით. ტარებით. შედარებით.
16. ყველანი. მელანი. საღრჩობელანი. ჰოროველანი. მელანი (მელა).
17. ქვეყნისა. შექმნისა. ეგ ხნისა. ზეგნისა. გადაეგნისა. შეგნისლა.
18. ცხრა-ცხრა მან. აღძრა მან. აწ-რამა. აცრამა. მაწამა.
19. სექტემბერი. ჩემფერი. შევფერი. შემფერი. შემბერი.
20. ცხრამეტი. რა მეტი. განამეტი. მესამედი. მეცამეტე!
21. თბილისი. ვილლი-სი! სთქვი-რისი? ირისი. ლიცლიცი. „რისი“ მაგიერად „ლისი“. თქვი: ვისი? კისკისი. გიზგიზი. მის მისი.
22. შინაარსის. ვინაარსის. წინაარსის. ბინა გარსის. გინა ლარსის.
23. სიმონ. გაასიმონ. იციმციმონ. დაამძიმონ. გამაღვინონ. რა ჩათვლიმონ. გაუღიმონ. გააცხიმონ. გააწვიმონ.
24. ახალი. წარბი, წამწამი და ხალი. მაღალ-მაღალი. აყალ-მაყალი. მაყვალი. რა ქალი.
25. ლექსები. ეალერსები. ეგ გზები. ეგზნები.
26. მოთხრობა. უკვალოდ ქრობა. ოხრობა. ჯადოქრობა. ბობოქრობა. ცოლ-ქმრობა.
27. (ვარდუა). ხიდი, ხიდია. დიდი, მიდი. თითი, შვიდი. მშვიდი, რიდი. ჰაი გიდი და სხვ.
28. ოთხის (ჟურული). ფორთხვის. სამოთხის. მოთხრის. საამო დღის.
29. ცხენები. ცეცხლის ენები. დანამშვენები. გეენები.
30. დაუცხრომელი. რომელი. მშრომელი. მომელი.
31. გულია. გუგულია. რგულია. მოქარგულია.
32. ბიოგრაფია. გრაფია. [აბია]. დაფია. ლაფია.
33. ბალადა. ალლადა. ძალადა. კალათა.
34. სიცოცხლის. სასიძოც ღლის. მოცლის. მიმოცვლის. ოც წლის. კოცნის.
35. გამარჯვებისა. მომარჯვებისა. ხმა ხარ შვებისა. მარჯვენისა. ხარ ჩვენისა.
36. რუსთავი. და ზუსტი მკლავი. და უსტავი. აუზთნავი. ბურუსთაი. იალბუსთავი.
37. ანათემა. მნათემა. მონადემა. განათება. მოკამათემა. სიდიადემა. დიადემა.
38. თარგმანი. გარგმანის. თარგმანის. არქმანი. დარგმან. ჩანგმან. ბანგმან. ზანგმან. ნიანგმან. არ თქმანი. ვართ ყმანი. და დგმანი. განთქმანი.
39. რვალი. თებერვალი. კვალი. თვალი.
40. კავკასიის. აკაციის. თარგასიის. კარგაზისის. ლამაზიის.
41. პოემამა. ჰოე, მამა. ო, მეამა. რამა და სხვ.
42. წერილი. გადაცერილი. აწვერილი. ზემოიმერელი. ხელგაშვერილი.
43. ჰაეროვნება. ეროვნება. იეროვნება. ფეროვნება. სწერო ვნება.
44. [ლევ ტოლსტოი. ოი, ოი.] ტოლს ტოლი. ტოლსტოი. ოი, ოი.
45. რომანი. წყრომანი. ერთფეროვანი. ჰაეროვანი.
46. მეშახტეების. ტყეები. სხლტეები. სალტეები. შეები.
47. ქართველი. ფიქრთ გასართველი.  ქართ ველი. ჩასართველი. მარტვილი.
48. აფხაზეთის. გა ნაზეთის. მოხაზეთის. მევაზეთის.
49. ცხოვრებიდან. მაცხოვრებიდან. ცხოვარებიდან. უცხო კრებიდან. საძოვრებიდან. ძუძუ მწოვრებიდან.
50. საბავშვო. ამბავშიო. საბავ, შო. ბადახშო. დაახშო. ნავშიო და სხვ.
51. ახალგაზრდა. გალამაზდა. გაქალ-კაცდა. ალ-ქაჯთა. კავკასთა. აჰა, გასცდა. ვეღარ გაცდა. მრავალ აზრთა. მახვილ-ბასრთა. ახლა გასხლტა. დღე გააზრდა.
52. შენიშნვა. შენიშნა. შენი შლა. შენი შვა.
53. გამოა. გამოვა. საღამოა. ამოა.
54. გამოჩენილი. შთენილი. გადაფენილი. მიწევნილი.
55. მსახიობი. სახე - იობის. კაცობრიობის. გულ ღიობის.
56. წიგნითა. გარდიქმნიდა. იქმნიდა. ციგნიდან.
57. შემოქმედება. მოქმედება. მედება. მოკმედება.
58. საისტორიო. შორიო. შორით შორი. ნორიო და სხვ.
59. მოამბეს. მოაბეს. საღამოა დღეს. ამომოვა მთებს.
60. ტომს ტომი. პირველი ტომი. მრავლის მდომი. ძნელი მისაწვდომი.
61. მეექვსე. შეექცე. დეე, მზე. კიდეებზე.
62. მეტალურგია. ბურთია. ქურქია. ზურგია.
63. ისტორია. სწორია. ფრანს მოორია. ეს მეორეა.
64. რედაქტორი. ტრაქტორი. ავტორი. აქ ტორი. აქტიორი.
65. კოლეგია. გადმოლეკია. ლეკია. ზეგია და სხვ.
66. სარედაქციო. მხარედ აქციო. სისხლი აქციო. მიაქციო.
67. პასუხის მგებელი. ბებელი. მქებელი. საფიქრებელი.
68. მდივანი. დივანი. ხეივანი. მტკივანი.
69. დასაბეჭდათ. ბეჯითად. დაეჭვდა. გადაეჭდა.
70. რაოდენობა. შენობა. ყეენობა. უენობა. უბნობა.
71. შეკვეთა. ეკვეთა. მოლეკვეთა. ზეგვეთან. ეგვე და...
72. ტირაჟი. ქირაში. თავდაყირაში. მირაში. წკირაში.
73. კულტურის. ტურა. თუ რა. მოიმდურა.
74. სამინისტრო. მიმისწრო. იმის დრო. საისრო.
75. მთავარი. ყავარი. ჯავარი. ონავარი.
76. ბეჭდვითი. ბეჯითი. მე დიდი... ვეჭვ. შენ ხიდი.
77. სიტყვის. კითხვის. ვით ღვიის. ციცხვის. იწყვის.
78. კომბინატი. მინათის. თინათინს. ბინათის. ნადის.
79. მარჯანიშვილის. მიშველის. ქალიშვილის. შიშველის. შიმშილის.
80. ქუჩა-ქუჩა. მუჭა-მუჭა. ბღუჯა-ბღუჯა. წითელტუჩა. უჩა. უჩანს.
81. ნომერი. ჰომერი. ოქტომბერი. რომელი. ხომერიკს. ნაომარი. ო, მერი.
82. ხუთია. შეუტია. უთია. სათუთია. საბუთია? კუტია.
83. კავშირი. გავშრი. ნახშირი. რა ხშირი.
84. სახალხო. აჰ, ალხო. და ალღო. დაალღო. საალყო. ბალღო! ატალღო. ახალჰყო. აღალღო. მაღალჰყო.