შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-302 - 1953 წელი


572.
კლუბს [მანეთიც] არ <უღ.>. გადარიცხვა.

ანდღულაძე თამარ - „ანია, პოზვონი ინსტიტუტ ინოსტრანნიხ იაზიკ“. ქოჩორაძე, შაბათს, გალაკტიონს სხვაგან აქვს საღამო. 21/X.
ავჩიანი სურენ - შაბათს არა გცალიათ? სომხურ შკოლაში შეხვედრა უნდა მოგვეწყოო. 45-ე სკოლა. გამგე მწერალი ქალიაო. 25/X.

*
კიბე სარდაფიდან (1908). შალიკო (1918).
„თქვენ ეს საპიორთა ქუჩა ხომ არ გგონიათ?“
ფანჯარა, რომლის საიდუმლოებას... (1908).
- ჩემი წინადადებაა, გაიყვანოთ გზა კიდევ იქით... ჩელიუსკინელების ხიდიდან უფრო შორს. 193...
იქით გაიწით... აქ გომართელი ცხოვრობს (1908).

*
ჯანგულაშვილი თეიმურაზ - რევს საქმეს, თითქო უარს ეუბნებიან. თვითონაც კახეთში მიემგზავრება. ცუღლუტობს. 25/X.
ჰყავს რაღაც თავისი ჯგუფი.

კაშმაძე შალვა და ნადირაძე კოლია ერთად შემხვდენ. რაღაც ხასიათზე ვერ არიან. 25/X.
ქოჩორაძე - უცხო ენათა ინსტიტუტი.
სავლე აბულაძე. ფატი ნიშნიანიძე.

*
მოსკოვის ანტოლოგია - ძველი მწერლობა.
მხატვრები: ანდრონიკაშვილი, ახვლედიანი ელენე, ავალიშვილი ბიძინა, ბაღდავაძეს -14-75, ჯავახიშვილის ქ., ვეფხვაძე (მამა) - შვილი? გუდიაშვილი ლადო, ჯაფარიძე უჩა, მესხი გრიგოლი, ნაცვლიშვილი (დონი), სანაძე კ. - 67-40, შებუევი ბორის გიორგის ძე, ბარდაძე ტარიელი წიგნში (ბელინსკის 19), კაკაბაძე სილოვან, ბანძელაძე ალექსი.
კიკნაძე კოტე, ვეფხვაძე ალიოშა, გიგოლაშვილი ალექსი, მაისაშვილი სევერიან, მაყაშვილი შალვა, მეტრეველი შოთა, ოქროპირიძე იროდიონ, სტურუა რობერტი, ჭანკვეტაძე, ციმაკურიძე სანდრო, მაისურაძე (კერამიკოსი), გაბიტაშვილი, ჟღენტი, გორგაძე ბიძინა.

*
ნემსაძე შოთა - „შოთა გაწუხებთ, ნემსაძე“. 25/X.
ნადირაძე კოლია და კაშმაძე შალვა - ერთად იყვენ, ძველებურად. მოწყენილნი არიან. 25/X.
Петухов Сергей Яковлевич. ზედმეტი სახელი „პეპა“. ერთხელ მოეწონა სიმღერა პეპადან და დაარქვეს მას.
25/X. აფიშა. ნაცვლიშვილი.

*
ტატიშვილი - რუს მწერალთა შორის მომუშავე კომისიის თავმჯდომარეა მწერ. კ.-ში (აბაშელი, კუზმიჩოვი და სხვ.). „დალანდი“-ს ისტორია - ბესიკის 2 შესახვევი.

ტაბლიაშვილი სოსო. მსროლელთა ქ. №13.

*
1. კორნელი სანაძე, 2. ბებუტოვა, 3. ჩუდეცკი, 4. გუდიაშვილი, 5. გველესიანი, 6. ირაკლი ტოფაძე, 7. ბებუთოვა, 8. იაკობ ნიკოლაძე, 9. სიდამონ-ერისთავი, 10. დ. კაკაბაძე, 11. ავალიშვილი, 12. ბანძელაძე, 13.  ... 14. ვადბოლსკი, 15. ავალიშვილი ქრ., 16. შუხაევი, 17.

*
1953. 22 ოქტომბერი.
საინტერესო დღე..
პირველი იერიში მივიტანეთ სახელგამზე (ობივატელებია)...
მეორე - პოლიგრაფ. ტრესტზე (იქაც რაღაცაა).
მესამე - წიგნის პალატაზე. ი?
მეოთხე - ინდუსტრიალურ ინსტიტუტზე.
მეხუთე - მწერალთა კავშირზე.
მეექვსე - თეატრალურ საზოგადოებაზე.
მეშვიდე - უნივერსიტეტზე.
მერვე - პედაგოგიურ ინსტიტუტზე.
მეცხრე - სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტზე.
ყველგან გავიმარჯვეთ.
ანგარიშების არევ-დარევა, მე მგონია, არ იქნება.

Еревань. Проспект Ваграмяна №3. редакция журнала „Советикан Гракантюк ев арвест“. Ред. С. Согомонян - 2-17-17.

490 р. ილიკოს.