შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-298 - 1953 წელი


ენგელსის 20. ჯულაყიძე ამბერკი.
ენგელსის 44. მწერალთა კავშირი. ალექსი ალექსიშვილი.
ალექსი (საშა) ნიკოლოზის ძე ალექსიშვილი.
კვირა, 28 სექტემბერი. 1908 წ.

*
14 მაისი.
ამხ. ლებანიძეს უნდა დავუკავშირდე. После завтра.

„Главдорупр“. ГХ 05-58. ავტო.

წესრიგზე, სუფთად იქონიე სამუშაო ადგილი.

მაგონებს. მაღონებს. მაგ კონებს. მაგ ომებს.

*
ნაბადი და სხვ. კაკინას სკამი. საწერი რვეულები. პატეფონი. ბალიშები. ჭილოფი. ფარდები. ძველი კრავატი. ჯაყვები. დიდი დივანი. რაიმე მატერია. ძაღლი. [ღორი]. შეკვეთა. 10 ათასი სესხად. ავტომობილი. ვენტილიატორი. შოფერი. აბანო. მაკრატელი.

*
ლებანიძე - 3-14-76.

1953 წ. 14 მაისი.
ქვემო სვანეთი. ლენტეხი. საშუალო სკოლის მეორე კლასის მოსწავლე - ციური აკაკის ასული ქურასბედიანი.

*
- არ შეიძლება-მეთქი, ისე გებნები, თორემა, ან ტყუილში რას მაძლევ, ან მართალში რას მაძლევ?!..
- შიმშილი რას არ ჩაადენინებს კაცს.

პოეტ ალიო მირცხულავას იუბილე

50 წ. შესრულებასთან დაკავშირებით შეიქნა საიუბილეო კომისია გ. ლეონიძის (თავმჯდომარე), ვ. ჭიაურელის, მ. კვესელავას, ირ. აბაშიძის, ბ. გოგიჩაიშვილის, ბ. ჟღენტის, კ. კალაძის, ლ. ქიაჩელის, ი. მოსაშვილის, ს. ჭილაიას, კ. ლორთქიფანიძის, შ. დადიანის და გ. ნატროშვილის შემადგენლობით (13 კაცი).
13 მაისს შესდგა კომისიის სხდომა. დაადგინეს: საიუბილეო საღამო მოეწყოს ოპერის თეატრში ა. წ. 25 მაისს.
საიუბილეო საღამოს ჩაატარებენ საქართველოს მწერალთა კავშირის განყოფილებები ქუთაისში, ბათუმში, სუხუმსა და სტალინირში, აგრეთვე საღამო-შეხვედრა მოეწყობა პოეტის მშობლიურ სოფელ ხორგაში.
„კომუნისტი“, 1953, პარასკ., 15 მაისი, №113 (გაზეთის პირველ გვერდზე).
დამაფიქრებელი ამბავია?

*
ძალიან ჰგვანან ერთმანეთს:
I. ვერდის „მეცხრე სიმფონია“.
II. ბეთხოვენის „მეცხრე სიმფონია“.
III. ქართული ხალხური მოტივი: „რა ლამაზად გიხდება“.
"რიგოლეტო"-დან არიას რადიოთი მღეროდა მერი ნაკაშიძე.

*
I. Изданий; II. Из Дании; III. И здании; IV. Из „да“ нии! V. Издании звуков; VI. Иза; VII. Ида; VIII. Ина; IX. Дан; X. Аза; XI.  Анна; XII. Над; XIII. Знат; XIV. Азии.

*
ამხ. ხოხიაშვილის განკარგულებით წიგნი აიწყობა ხელით: ეს უკეთესია. 16-70 - ტ. ხოხიაშვილისა.

*
Статников - 3-14-82. Ред. „Заря Востока“.
კოსტანაშვილი თამარ (ც.კ. 3-40-00).
ავთანდილი. გუნია - Отд. печати и культ.

Заря. სტამბა. ლიუბა ქელბაქიანი (ქუთაისი, მოსკოვი) - ვერ გიცანით. ეს...

700 სტრიქონი. ერთი ფორმა. 3.
15 X 7 = 10.500.
10.500 + 10.500 + 5. 2500 = 262.500.

*
18 მაისი.
30020 - Подстанция железнодрожная.
32-87 - ბენო. ტელეფ.

1953.
9472 + 1757 = 11, 229 სტრიქონი.
Сорин. Ряд.

18 მაისი.
Железнодорожная подстанция. 3-00-20.
მერე - 40-82. შკოლა. გოცირიძე.
ბინის: 3-67-85 - აბესალომი.
ჟურნალები: ძველი. ძველი.

*
12.000 стр.
17 форм по...
15 авторских.
ფორმაში - 700. 10.500 - გეგმაშია.

ლექსები:

1. 905-7; 2. 908-13; 3. 914-19; 4. 919-1924; 5. 1924-1929; 6. 1930-1934; 7. 1935-1940; 8. 1940-1945; 9. 1945-1950; 10. 1951-1953.
და პოემები.

*
ნიკოლაძის ჩიხი №4 - პლატონ ლეჟავა.
კამოს ქ. 79, 81 - დოლიძე.