შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-605-8 - 1951 წელი


[Телеграмма тов. Гватуа].
1. „Заря Востока“. 2. სამხედრო გაზეთი. 3. შემნ. სალარო. 4. ამოღებული ფორმების შემოწმება. 5. სურსათი - როგორია. სახელგამი - პინა. 6. წიგნები პინას და საყვედურიც. 7. 8. გადაბეჭდვა პოსტუპალსკის წერილის.