შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-490-8 - 1951 წელი


დაუდავა. ჩაუთავა. დაუთავა. აუთავა. გაუდავა. დაუდავა. შეუდავა.
ქაღალდს შეადავა.
ე. ი. რა აზრია?
შეუკრავად.
და[აუმთავრებელს] გზა დაუმთავრა.