შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-268 - 1951 წელი


12/X-51 წ.
1. ლირიკული პოემები.
2. სიუჟეტიანი პოემები.
3. „მე შეგარიგებ“ - ანდა „მე შეგაბრძოლებ“.
4. ხატი და ხვითო.

*
იპატი.
დამა.
სად გამოტყვრა.
მორღვეულია.
ჰეი, ჰეი, ჭრელთვალა...
K - ძლიერი, მშვენიერი.
აკადემია.
ეშმაკთა ხროვა.
იპატი.
რომა.

*
კაცი სათვალეებით. ტ. II. გვ. 394. ნათარგმნია. „ლიტ. და ხელ.“-ის გადმოცემით.
რაჭველი. მიწას.
[1. მიწას კვლავ ეფინება]. 1. კონტრაბანდისტები - გვ. 9; 2. ლონდონი სდუმს - გვ. 12; 3. ამერიკისა იმგვარ ძგერს გული - 12; 4. აუჩქარებლად - 14; [5. კონტრაბანდისტები].
პაციფ. - 106, 104, 105, 226, 26, 446, 24 - 1,037.