შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-638-23 - 1950-იანი წლები


                                        მესამე სართულის პრობლემა
1. გამგზავრება 15 დეკემბერს. მანამდის...
2. [აგურების] გაგება რამდენი გვერგება აგური.
3. წაიღო თუ არა სრულად ტრესტმა დანარჩენი 8.000.