შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-638-19 - 1950-იანი წლები


ისეთი, რაიც უსათუოდ აახლოვებს მას.
იქვე მის მიხ. გა.

              დარწმუნებული ვარ, რომ [კაცი] მაშინ არ იცინოდა
              კაცი. ო, არა. იცინოდა კაცში ეშმაკი.
              იმისთანა დროს მხოლოდ ეშმაკს თუ შეუძლია,
              მხოლოდ ეშმაკს თუ შეუძლია იმ დროს სიცილი.

ფეიგინი.

 

* * *

                  იფნის ბაღში გაჭიმულო ხორკლიანო სინავ,
                  ხელში გიჭერს მეგი, ნუნუ, კაკინა და ნინა.

                  იფნის ბაღში ეხლა კი არ, მომავალში ბზინავ!