შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-635-4 - 1950-იანი წლები


1. უსიამოვნო განცდა და შეხვედრა.
2. ის, მივედით თუ არა, სახლიდან გაჰქრა.
3. სახლში სულიერი სიცივე.
4. დაიწყო ნერვიულობა. ვიღაც. ტელეფონით რეკვა.
5. სახლში არაა შაქარი.
6. ნინა ამბობს, რომ დღეს ხუთი თუმანი დახარჯა. რასში? ერთ კილო შავ პურ­ში, რამ­დენიმე ცალ კანფეტში, ნახევარ კილო ლობიოში (არ დაუხარჯავს, ცრუ­ობს).
7. მთელი დღე მშიერი ვარ (უშაქრო ჩაი, ერთი საათი არის).
8. [საღამომდე] შუადღეზე მოდის ნუნუ. გასუქებულია.  აცხადებს, რომ ავად არის. წვება. დიდად გაიხარა. „სიხარული ქალიშვილით“. არ აკლია თავხედობა. მთე­ლი წლების განმავლობაში ჩემს ხარჯზე ცხოვრობდა. ეხლა ჯამაგირშია და მა­ინც ყველაფერს ჩემგან ეწიკება. ამაში ეხმარება დედაც. ნინას მთელი ყუ­რად­ღე­ბა მისკენაა, ჩემი არა აწუხებს რა.
9. რაში დაიხარჯა 3.000 მანეთი, რომელიც აკადემიიდან მიიღო, ე. ი. ჩემი ჯა­მაგირი. არავითარი ანგარიშის წარმოება არ უნდა.
10. დედა-ქალიშვილი, ფაკტია, არაფრად მაგდებენ, უსირცხვილოდ მატ­ყუ­ებენ, ეს დაცინვაა, რომ არავითარ ანგარიშს არ მიწევენ. „ნახალობენ“.