შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-634-18 - 1950 წელი


დღეს საუზმე და სადილი.
ვუცადოთ უნდა გამოდარებას!
1. თაგვის საჭერი.
2. შემოწმება - გადარიცხულია თუ არა?
3. ფული სუხუმშენს.