შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-625-4 - 1950-იანი წლები


8. ინტრიგები - სარწყავი წყალის გარშემო.
9. ინტრიგები - ეზოში ძროხების საძოვრად შეშვება.
10. ინტრიგები - არტუასა და სტიოპას აშკარა დაშინების ცდა 12 აგვისტოს (დავიმახსოვროთ).
11. ინტრიგები - ლოთების ხმაურობა.

12 აგვ.
ღამის 11 საათზე გაისმა ნუნუს ხმა დედამისისადმი მიმართული:
- ნუ გაატრაკე!
- რა სთქვი?
- არაფერი (ისევ ღამის თევით ჩამოვიდა).