შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-614-21 - 1950-იანი წლები


1. ინტრიგები - თითქო ჩემს ტერიტორიაზე გაჰყავთ გზა. მოყავთ ვიღაც დოლიძე - რომელიც ასობს პალოებს ჩემს ეზოში (აკტიურობენ არტო და სტიოპა).
2. ინტრიგები წყალის გარშემო: ვანუა არ თანხმდებოდა. იგი საიდუმლოდ ინახავს სათავეს ამ წყალისას. წყალი ხშირად ამღვრეულია.
3. ინტრიგები - გზის პირად მდებარე კრანის გარშემო (ცილს მწამებენ, საზიზღრად ილაშქრებენ).
4. ინტრიგები მოსამსახურეებისა და შოფერების საშუალებით (დუქნების ისტორია).
5. ინტრიგები ელეკტროსინათლის გამოყვანის დროს, გადამიჭრეს სინათლე. არტუას მითითებით.
6. ინტრიგები "სახელმწიფოს სესხზე", ძალდატანებით ხელის მოწერის ცდის სახით.
7. ინტრიგები სახლზე მომუშავე ხელოსნებთან ჭორიკანობის სახით.

1605 წ. დაამთავრა. 1547. 29 სეკტ.