შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-607-14 - 1950 წელი


11 მაისი. 1950.
50 წელი. თვითეულ წელს 25 სტენდი. 50 X 25 = 1.450 (2.000 დაახლოებით). თვითეული ცალი - 2.000 X 3р.50 = 7.000.