შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-607-6 - 1950 წლის შემდეგ


ტ. III.
1. ლენინისა და სტალინის გზით (ამოსაღებია).
2. ძველი მოტივებიდან. სახლიდან გავიდა და აღარ დაბრუნდა (VIII ტ., გვ. 74). 93.
3. მგელი და ცხვარი (121 გვ.).
4. Tabes d’orsalis. არ არის. 199.

ტ. V.
მთიბველი ქალი. გვ. 65. აკლია. მანქანაზე გად.
აკლია პოემები: 1. ძლეული სენი. 2. ამბავი ერთი ღამისა. 3. სინათლის ყვავილი. 4. პირველი ენკენისთვე (ხელნაწერი არის). 5. გამოგონება.

ტ. VI.
აკლია გვ. 151 [სამი ტაეპი].
აკლია გვ. 186, წიგნში კი - 78, სტრიქონიდან „მომხდური ეხლა“.
აკლია „ქებათა ქება“ - წიგნში 91 (წაშლილია).
[აკლია „ქებათა-ქება“ - წიგნში 91. მანქანაზე ნაბეჭდში].
აკლია პოემები (VI ტ.): 1. აკაკი წერეთელი. 2. ჟუგა და ასიდა. 3. ბამბურა მურა. 4. ეგ არის და გორის ციხე.

ტ. VII.
აკლია: მთელი ქართველი ხალხის სახელით.
1. გაერთიანება მშენებლობისათვის. 2. ამირანი. 3. აფეთქება. 4. 1950.

1. გადაწერა IV ტ. შინაარსის.
2. VIII ტ.,  IX ტ. გაკეთება შინაარსის.
3. ფურცლები  I, II, III და ა. შ.
4. მოკლე განმარტებითი წერილის შედგენა.
5. ჩაემატოს „ომი და მშვიდობა“.