შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-584-6 - 1950-იანი წლები


1. ბიძია‚ 2. ბიცოლა‚ 3. მოსამსახურე კაცია, 4. მოსამსახურე ეგვენა, 5. მოსამსახურე ქალი, <მურუსიძე>, 6. [დოქი] ბროლის წყალი, 7. სკამლოგინი, 8. ორი პატარა ხე, 9. ჭურები, 10. სამზადი სახლი, 11. „ალაგი“, 12. ჭა, 13. ტბა, 14. აივანი, 15. გვერდით მიშენება, 16. პატარა ბოსტანი გვ., 17. ქვის კიბე, 18. მეორე ალაგი, 19. მესამე ჩვენივე, 20. სასიმინდე, 21. საღამოები აივანზე, 22. რიკული, 23. „შენს ხელში ბედნიერება არ მინახავს“.