შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-576-6 - 1950 წელი


ლიტერატურა და ხელოვნება. ლიდა. ადლი. დილა. ილია. ილა. ალი. ლია. დალი. ლალი. ლილა. ია. იდა. დაილია. დაილია. ალა-ალა. ლილი. და. და. ადი. დიადი. დიდი. დადა. დალია. აი. დაი. ლალა. ალია. ადილა. დალილა. დია. აიდა. იდიდა. დიდად. ლილად. ადლად. დილად. ილიად.  ოლიადა. ლიად. დალიე-დ. დიდად. ლოლია. იად. იდად. ხელოვნებად. ალა-ალად. დად. ილიადად. ალიად. დალილად. დიად. „ლაი". ილაიალი. „აი-აი". აა! იიი! ალალი. დალალი (თმა). დალალი (გადამყ.).

1. ლავროსთან ხელშეკრულება. 2. ტარხოვი. 10 снимков. 30 р. 3. აკრედიტივი. 4. კომუნისტი.