შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-555-11 - 1950-იანი წლები


თავი I. თამარს? ვინ იტყვის რა იყო! გვ. 1-9.
თავი II. მშვიდობის წიგნის დაკარგვა. შეკრება სოფლად (ცალკე ფურცლებზეა).
თავი III. ტარიელი ემშვიდობება.. (ცალკეა).
თავი 4. ადგილი, სადაც ფაზი უერთდება ზღვას. პირველი წელი.
თავი 5. ფაზს მოაქვს აკვნები.
თავი 6. [მამიას] ტარიელის ნავი გადის ზღვაში. ხედავს ტარიელი. მეორე წელი.
თავი 7. ტარიელი გასცქერის ზღვას: ზღვა არ ბობოქრობს. მესამე წელი და ა. შ.
თავი 8. ის მათთან იყო.
თავი 9. თავი 10. თავი 11. თავი 12. თავი 13. თავი 14.  
თავი 15. მაშ, აღარ იშლი?

ნაწილი I.
თავი VI. თამარს... ვინ იტყვის რა იყო (1-15 ტაეპი). გვ. 1-2.
თავი II. დაიკარგა მშვიდობის წიგნი (16-30). გვ. 2-3.
თავი III. ტარიელი ფაზისის პირად (31-48). გვ. 3-4 (მამია ფიქრობს დაკ. წიგნზე).
თავი IV. მამიას ნავი (49-63). გვ. 4-5 (ტარიელი მამიას ნავში).
თავი V. ზღვა არ ბობოქრობს (64-67). გვ. 5.
თავი VI. ქარიშხალი ზღვაზე (68-81). გვ. 5-6.
თავი VII. ბადეთა ბედი.
თავი VIII. ნავი გამოდის ნაპირზე (82-88). გვ. 6-7.
თავი IX. ამხანაგები ხვდებიან მამიას (89-104). გვ. 7.
თავი X. ტარიელი მენავეებთან (105-111). გვ. 8.
თავი XI. რა დარი იდგა (ტარ. ზღ.) 120-126. გვ. 9 (გასასწორებელია ტარიელი და არა ბერი).
თავი XII. ტარიელი ზღვის პირად მდგომარე სახლშია. 127-147. გვ. 9-10.
თავი XIII. მონასტრის წიგნები. ზღვისპირად მდგარი მონასტერი. 148-164. გვ. 10-11.
თავი XIV. სუფრა ზღვის პირად (მამიასთან). 165-178.
თავი XV. ცხენს ჩააბარებს ტარია. 174-180. გვ. 12.
თავი XVI. 12 გვერდიდან 13 ტარიელი ბრუნდება ბერის ტანისამოსში (გვ. 30-31).

ნაწილი მეორე.
22. შეცდომებია.