შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-503-11 - 1950-იანი წლები


I სართულის საკითხი
1. გადანაჭრების პრობლემა: დაიჭრას მინები თანაბარ ზომაზე.
2. გადანაჭრების დალაგება თანაბრობის მიხედვით (ე. ი. ზომა). შეიკრას სი¬ნე¬ბით.
3. ბოჩკები, ჭურჭლები, ღუმელი.
4. სტეკლო დარჩება.
5. კიბეები.