შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-497-3 - 1950-იანი წლები


გეგმა ფოტო-სურათებისა
1. კაკინა.
2. ჯგუფები სხვადასხვა ადგილას.
3. სახლი აღმოსავლეთის მხრიდან, დასავლეთის მხრიდან, ჩრდილოეთის და სამხრეთის მხრიდან.
4. კაკინა გამაკში ორ ხეს შუა შორიდანა, ორ შინდის შუა.
5. ხედი ნინას მთიდან - წინ ჯგუფი.
6. შემოსავალი კარები ტყის გზიდან და დიდი ხაზიდან. ღობე.
7. ნუში და წყავი.
8. ხეივნის ხედი.
9. ტფილისის ხედი ჩვენი სახლიდან.
10. კავკასიონის ხედი ჩვენი სახლიდან.
11.    ეზო მთლიანად.
12. გზა, საცა ღობეა - რკინისა წყალის გადმოსავლელი.
13. მთა, უძოს ხედი ჩვენი ეზოდან.
14. ჩასასვლელი გზა აღმოსავლეთის.
15. ნუნუ და კაკინა.
16. ნინა და კაკინა.
17. მე და კაკინა.
სულ 30 ფოტო სურათი.
საგეგმო კომისიის თავმჯდომარე: ნუნუ.
რეჟისორი... სამხატვრო...