შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-495-4 - 1950-იანი წლები


სახლის საკითხი აფხაზეთში.
1.სუხუმსტროიში გაგება: ა. რა მასალა (საშენი) აკლიათ. ბ. შესაძლებელია თუ არა ერთ თვეში დამთავრება. გადახურვა. გ. რამდენი დაჯდება დამთავრება.
2. ც. კ. - 16 ნოემბერს საღამო ან 23 ნოემბერს.