შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-495-2 - 1950 წელი


1950. 10/XI.
[როგორია ამიდები].
1. როგორა ხართ? 2. ცემენტი მიიღეთ? 3. როგორაა ეხლა საქმე? 4. კაცი გამოყოფილია ვინმე?