შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-484-1 - 1950-იანი წლები


ხვალ, ე. ი. 17 მაისს:
1. დალაგდეს კარების თარო. 2. კედლების თაროები - I, II და III. 3. შკაფი - I, II, III და IV. 4. მაგიდის - I, II და III უჯრები. 5. ეტაჟერკა. 6. კარადების თავზე მო¬თავსებული ყუთები. 7. იატაკზე. 8. ბაგდანოვსკის ცალკე ყუთი.

1ა. გაზეთები და ჟურნალები, რაც მეხება ცალკე. 1ბ. სხვა გაზეთები ცალკე (ძვე¬ლი ცალკე, ახალი ცალკე). 2. წიგნები და ჟურნალები ცალკე. 3. ხელ¬ნა¬წე¬რე¬ბი ცალკე (ლექსები) და სხვ. 4. ფოტოები ცალკე. 5. პაპკები ცალკე.
ყოველივე ჩალაგდეს კონვერ.
ჯერ, რაც მაგიდაზე განთავსებულია.