შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-483-8 - 1950-იანი წლები


ელენე ბაქრაძე. „ნოვატორი - ქართული ლექსის“.
12 საათზე პლეხ. 25 - სამხედრო კომისარიატში.
შ. კაშმაძე - 3 ბ. პ. აბრამიას - 3 ბ., ელ. ბაქრაძეს - 3 ბ., გ. ზაზიაშვილს - 3 ბ., ანდრო თევზაძეს - 3 ბ., ჩლაიძეს - 2 ბ., „ლიტფონდი“ - 3 ბ., ვაჟას ძმა - 1 ბ., დიმ. არონიშ. - 2 ბ.
ფეხით მივდივარ - ლენინის ქუჩაზე - ელენე ქართველიშვილთან ([ბერიძე] ბაქრაძე) (ლენინის ქ. 39-a). იქიდან ავტოთი ზემმელამდე - ანდრო თევზაძე, შემდეგ ზარიაში, შ. კაშმაძე და პოლიო აბრამია, შემდეგ ლიტფონდი - ვაჟას ძმა, იქიდან - სამხედრო კომისარიატი და დ. არონიშიძე, შემდეგ - გ. ზაზიაშვილი.