შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-483-3 - 1950-იანი წლები


ქვიშის საათით გზად
1. სად შეიძლება გაკეთდეს ინგლისური გასაღები?
2. სად შეიძლება საპირფარეშოს წყალის წესრიგში მოყვანა.
3. სად შეიძლება სარეცხის მიცემა? (საპონი არის).
დღეს მხოლოდ მტვერი, კიდევ მტვერი და ტრუსიკები.
ტაშტი, შემოწმება კასტრიულის.
N. B. უსათუოდ საჭიროა ახალი ჩოთქი.
3. ვის შეუძლია გაამაგროს კარები?
3. ა. კ. რუკა აღდგენილ უნდა იქნას.
4. ფეხსაცმელები ყველა უნდა დაპაჩინკდეს.

1. რადიო გამოყვანილი უნდა იქნას.
2. ტარის საკითხი - ყუთები.
3. კარგი სამაგიდო სანთელი.
3. სანთელი შანდალისა.
3. ელეკტროშტეფ.

ახალგაზრდა მსახიობი. ნაცნობი რატიანისა.

ქვიშის საათით
18
1. სად შეიძლება გაკეთდეს ინგლისური გასაღები? ვინ ჩასვამს გასაღებს?
2. სად შეიძლება საპირფარეშოს ბაკის წესრიგში მოყვანა?
3. სად შეიძლება სარეცხის მიცემა? (საპონი არის).
4. ვის შეუძლია  გაამაგროს კარები?
შემოწმება  კასტრიულის. დაფერთხვა ქვეშსაგებისა და დალაგება. ისევ - მტვერი. შკაფების შუშების დაწმენდა. ობობების პრობლემა (ჩოთქი და ხელთათმანები). კუთხეების საბოლოოდ დაწმენდა საწოლ ოთახში და ყველგან.
1. ობობები  (ყველგან).
2. კუთხეები (ყველგან  ჩოთქით დაწმენდა).
3. დაფერთხვა ქვეშსაგების (ყველგან).
4. შკაფთა შუშების დაწმენდა.
5. იატაკის წმენდა.
6. ქვეშაგებთა დალაგება.
„მნათობის“ უკანასკნელი ნომრები.
ხვალ ფანჯრები.
დილის პრობლემა. ნოხებისა და სხვა დაფერთხვა.  ნაგავთა საკითხი.
ფანჯრებზე - ქაღალდების მოხსნა.
დამზადება - ხვალისათვის ჩვრებისა.

*
თემა:
1. ანნა ივანოვნა.
2. სახელგამის კუთხე.
3. მამიას ერთგული მოსამსახურე.
4. ხიპ-ხაპი.
5. მთვრალი  მეზღვაური თავში სცემს.
6. მთვრალი მეზღვაური შარვალს იხდის ბაზარშივე. ჰყიდის.
7. ქვიშის საათი.
8. ჩრდილოეთ კავკასიიდან უღელტეხილზე რომ სვანეთში ცხვარი გადმოჰყავდათ.
ჩრდილოეთ-კავკასია.