შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-482-7 - 1950-იანი წლები


4-56. ლეო გვათუა. ჟორა ჟვანია. შურა ტაბიძე.
როგორი ამიდებია, როგორაა მუშაობის საქმე, დაიწყეს თუ არა მეორე სართულის კედელი, როდის იქნება მზად საბოლოოდ?
Завод Им. Дм. 356-99.
360-32. პარტერში. 71-64. 83-27.