შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-628-27 - 1949 წელი


                                                          ბორის კორნეევი

    ბორის კორნეევმა „Заря Востока“-ში მითხრა:
    – მე მალე დავუბრუნდებიო ჩემს ადგილას, სალიტერატურო ნაწილის გამ­გისას „Заря“-შიო. რატომ ამდენი ხანი არ იყო იგი ამ ადგილზე? ხომ არ მომ­ხდა­რა რაიმე კონფ­ლიკტი ჩემი ლექსების გამო? ჩემი ლექსები იბეჭდებოდენ უბ­რა­ლოდ „Га­лак­ти­он“-ის ხელმოწერით?
    ეს - საფიქრებელია.
    მაგრამ რომ დააბრუნეს, ეს ძალიან კარგია.
    მე რომ მიწვევს სათანამშრომლოდ - ეს კიდევ სულ უკეთესია.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             27/IV-49