შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-638-31 - 6 ივნისი, 1948 წელი


1948. ქ. მოსკოვი. 6 ივნისი.
2.000 სტრიქონი.
აკლია: „საქართველოს მდინარეები“, „მოხევის ქალი“.
1.160 стр. + 524 = 1.684.
290 х 4 = 1160.