შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-637-20 - ნოემბერი, 1948 წელი


არაა [ცუდია] ო არარა.
არახმა.
არ არის. არ ვარგა.

განახმა ამხანაგ -
ბესოის, იოსებ -
არარა, არარა.

აა შენ ეს!
სწორია. გამაცნო ბორია. გამოცემა შორია.
58 ე. ი. თითქმის 60 სიტყვა ერთ წინადადებაში. 43 სტრ. 54 სიტყვა.