შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-637-19 - იანვარი, 1948 წელი


 ჯოტოს მამა. ლეო ქიაჩელი. რომანი. შესავალი.

„ჭინტოლის მამა“.
რატომ მაინცა და მაინც ჯოტოს მამა?
იუმორისტული რომანი.
წარმოიდგინეთ, რომ შეიძლება დათვლა.
დათვლა რომ ვერ მოითავო.
დამახსოვრება - დამახსოვნება.
გარემოება თუ თვით ისტორია.
როგორი ქართულია?
როგორი ქართულია ეს?
„ჭონტოლის მამა“.
ნუ შეხვალ, ნუ ემალები, ნუ გამოხვალ, ნუ თრთიო.