შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-580-1 - 1948 წელი


7 აგვისტოს, 1948 წ.
გორში დავათვალიერეთ სტალინის სახლი.
მომეწონა ოთახში: 1. სარკე, 2. სურა.

7 აგვისტოს, 1948 წ.
გორში დავათვალიერეთ სტალინის გამოფენა: ყრმობის დღეები.
ხელახლა უნდა დათვალიერება.

გორში დავათვალიერეთ სტალინის ქუჩის მშენებლობა.
ისტორიულ-ეტნოგრაფიული მუზეუმი (საჭიროა კარგად შესწავლა).