შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-517-6 - 1948 წელი


გოსლიტიზდატი. 10 საათზე.
[1. დეევთან ჰონორარის საკითხი დღესვე].
2. როგორ გაკეთდება ბარელიეფი?
[3. ლექსების ამოწერა „პრავდა“-სათვის].
4. ნახვა წიგნის ფორმატისა.
5. დაჩქარება „პოდსტროჩნიკების“ (მასალა).
6. მიასნიკოვის აზრი.
7. „Страна моя родная“.

მწერალთა კავშირში. 11 საათზე.
1.  „პოდსტროჩნიკის“ გაკეთება.
2. გამსახურდიას (როგორ რჩება?).
3. გადათვალიერება „Заря“-სი.
4. ანკეტის შევსება.
5. როგორ შეიძლება მივლინების გაგრძელება?
6. რამდენია ბინის გადასახადი სასტუმროში?
7. სტრელცოვის ლექსი საახალწლო.
გრანდოტელში - 12 და 1 საათამდე.
„მოსკვა“ - 1. პოეტის ნახვა. 2. წიგნი ჭიაურელისგან.