შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-503-5 - 1948 წელი


20 ოკტომბერი. 1948.
1908... а?
8061 – это если перевернуть цифры,
1, 19, 1, 90, 8,  8,  80,  6,  1,  61.
„Если двое скажут: „пьян“, иди спать“.

* * *
Эрнест. Мароканка...
- Не поздно ли?
- Месть. И опять все уходите туда!
- Голова трещит. Если хочешь, чтоб был народ...
- Стали довольно известными и даже вошли в школьные хрестоматии.
- Эрнест!
- Я не очень далеко продвинулся в этом деле.

ერნესტი და მაროკანელი ქალი.
- გვიან ხომ არ არის?
- გვიან! შურისძიება და გვიან.. და ისევ ყველანი მიდიხართ იქ... იქ... იქ...
- სად იქ... ერნსტ...
- შუბლი გამისკდეს ლამის! ვიხუთებით... თუ შენ გინდა, რომ იყოს ხალ¬ხი...
- რომელი ხალხი, ერნსტ... ერნსტ...
- აჰ, არ იცი.. ეს ყოველივე საკმაოდ ცნობილია, და შეტანილია საშკოლო ქრეს¬ტომატიებშიაც კი..
- ერნსტ... ერნსტ...
- ამ საქმეში მე ძალიან შორს ვერ წავალ წინ.... ძალიან შორს, შორს..
ერნსტ საწოლიდან წამოიწია... თვალები დაჟინებით გააყოლა კუთხეში მდგომ ქანდაკებას. და უცებ მოსხლეტით დაეცა ბალიშებზე...
ამოისუნთქა, მაგრამ ისე მძიმედ და შვებით, როგორც ამოისუნთქებს ხოლ¬მე მძიმე ტვირთისაგან განთავისუფლებული კაცი, დიდი გზის შემდეგ.